Cụm ATLC - SSCĐ phía bắc thị xã sơ kết 9 tháng đầu năm 2018
Cập nhật lúc: 14:55 - 10/10/2018 Lượt xem: 162

Chiều ngày 9/10, Cụm ATLC-SSCĐ phía Bắc thị xã đã tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Cụm ATLC - SSCĐ phía Bắc thị xã gồm phường Bắc Hồng, Đức Thuận và Trung Lương. 9 tháng đầu năm, cụm đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.  Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tập trung khắc phục khó khăn, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Trên lĩnh vực quốc phòng an ninh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành việc tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…Bên cạnh đó, các địa phương trong cụm luôn duy trì chế độ giao ban để trao đổi kinh nghiệm, thống nhất về quan điểm, phương pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, nảy sinh góp phần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp để giải quyết vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương... Ban xây dựng cơ sở thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt các nội dung  về xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC vào chương trình công tác hàng tháng, hàng quý; ban điều hành cụm duy trì chế độ thông báo tình hình; qua đó, đề ra các chủ trương, giải pháp, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất về quan điểm, phương pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc.

Mặc dù vậy, 9 tháng đầu năm, hoạt động của các địa phương trong cụm vẫn có những  hạn chế khuyết điểm như: chất lượng sinh hoạt một số chi bộ còn hạn chế, việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới gặp khó khăn; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, việc nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao còn chậm, thu ngân sách đạt thấp; công tác quản lý nhà nước trên một số lính vực  chưa được thực hiện quyết liệt…

Tại hội nghị giao ban, các thành phần tham dự đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018./.

Thanh Trúc 

         
Tin cùng chuyên mục