Quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở
Cập nhật lúc: 16:47 - 19/11/2018 Lượt xem: 267

Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980, đã hoàn thành kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay không còn hồ sơ kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định 2443 có hiệu lực kể từ ngày ban hành đến ngày 31/12/2020. Quy định (ban hành kèm theo Quyết định) có 4 chương với 11 điều.

                         (Bấm vào để xem toàn văn Quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980)

Theo đó, Quy định này chỉ áp dụng cho việc công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở đã kê khai, đăng ký sử dụng vào mục đích đất ở theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay hồ sơ kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg đã bị mất, hư hỏng, thất lạc không còn để xác nhận có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Không xem xét giải quyết việc công nhận lại diện tích đất ở trong các trường hợp sau: Đối với phần diện tích của thửa đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; Đối với phần diện tích của thửa đất đã chuyển sang mục đích khác ngoài đất ở; diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thửa đất đã được công nhận lại diện tích đất ở theo Luật đất đai năm 2003 hoặc theo Văn bản số 890/TTg-KTN ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu công nhận lại diện tích đất ở. Trường hợp người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chết thì việc công nhận lại diện tích đất ở của thửa đất được xem xét khi quyền sử dụng đất được giải quyết thừa kế theo quy định pháp luật; trường hợp chưa giải quyết thừa kế thì những người có quyền thừa kế quyền sử dụng đất cử thành viên đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.