Truy cập nội dung luôn
Quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở
Cập nhật lúc: 16:47 - 19/11/2018 Lượt xem: 376

Ngày 20/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2443/QĐ-UBND quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980, đã hoàn thành kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay không còn hồ sơ kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định 2443 có hiệu lực kể từ ngày ban hành đến ngày 31/12/2020. Quy định (ban hành kèm theo Quyết định) có 4 chương với 11 điều.

                         (Bấm vào để xem toàn văn Quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980)

Theo đó, Quy định này chỉ áp dụng cho việc công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền đất ở đã kê khai, đăng ký sử dụng vào mục đích đất ở theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện nay hồ sơ kê khai, đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg đã bị mất, hư hỏng, thất lạc không còn để xác nhận có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

Không xem xét giải quyết việc công nhận lại diện tích đất ở trong các trường hợp sau: Đối với phần diện tích của thửa đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương; Đối với phần diện tích của thửa đất đã chuyển sang mục đích khác ngoài đất ở; diện tích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thửa đất đã được công nhận lại diện tích đất ở theo Luật đất đai năm 2003 hoặc theo Văn bản số 890/TTg-KTN ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu công nhận lại diện tích đất ở. Trường hợp người có tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chết thì việc công nhận lại diện tích đất ở của thửa đất được xem xét khi quyền sử dụng đất được giải quyết thừa kế theo quy định pháp luật; trường hợp chưa giải quyết thừa kế thì những người có quyền thừa kế quyền sử dụng đất cử thành viên đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri phường Nam Hồng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề trên lĩnh vực đất đai do Ban Kinh tế Xã hội HĐND thị xã phối hợp tổ chức

Điều kiện thực hiện công nhận lại diện tích đất ở

1. Thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng làm nhà ở ổn định trước ngày 18/12/1980 liên tục đến nay, hiện không có tranh chấp về quyền sử dụng đất.

2. Trên sổ mục kê lập theo bản đồ 299 được xác định đất ở (hoặc đất thổ cư) hoặc thửa đất trên bản đồ 299 có ký hiệu chữ T. Đối với những nơi không còn bản đồ, hồ sơ 299 hoặc thửa đất ở trên bản đồ 299 không ghi ký hiệu loại đất thì phải lấy ý kiến những người sử dụng đất cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất tại khu dân cư (thôn, tổ dân phố) và được UBND cấp xã tại nơi có thửa đất ở xác nhận thửa đất đã sử dụng làm nhà ở ổn định trước ngày 18/12/1980 đến nay.

3. Trường hợp thửa đất đảm bảo 02 điều kiện nói trên nhưng thuộc đối tượng thừa kế quyền sử dụng đất, tách hộ theo hình thức tặng cho quyền sử dụng đất, hiện nay đang được sử dụng ổn định làm nhà ở thì vẫn được xem xét công nhận lại đất ở theo quy định này. Khi được công nhận lại diện tích đất ở, người sử dụng dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về nộp thuế trước bạ (nếu có) đối với phần diện tích đất ở được công nhận lại theo đúng quy định của nhà nước.

Hạn mức công nhận lại diện tích đất ở

Thửa đất ở có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc hình thành, sử dụng trước ngày 18/12/1980, đã hoàn thành kê khai đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg nhưng không còn hồ sơ và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay có nhu cầu công nhận lại diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp thì hạn mức diện tích đất ở được công nhận lại tối đa bằng năm (05) lần hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 3 bản quy định kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh nhưng tổng diện tích đất ở được công nhận không vượt quá diện tích của thửa đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp lần đầu; nếu diện tích thửa đất ghi trên giấy chứng nhận được cấp lần đầu lớn hơn diện tích của thửa đất trên bản đồ 299 thì diện tích đất ở được công nhận không vượt quá diện tích của thửa đất trên bản đồ 299.

Trường hợp diện tích thực tế của thửa đất đang sử dụng nhỏ hơn năm (05) lần hạn mức giao đất ở nêu trên thì tổng diện tích đất ở được công nhận tối đa không vượt quá diện tích thực tế thửa đất đang sử dụng.

Trường hợp các thửa đất được tách ra do thừa kế, tách hộ từ thửa đất có nguồn gốc sử dụng làm đất ở trước ngày 18/12/1980 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì tổng hạn mức công nhận lại đất ở của từng thửa đất bằng hạn mức công nhận của thửa đất gốc nói trên, hạn mức đất ở của từng thửa đất tương ứng với tỷ lệ diện tích của thửa đất gốc và diện tích tách ra từ thửa đất gốc. Trường hợp thửa đất gốc đã chuyển nhượng, thu hồi một phần diện tích đất ở thì khi công nhận lại diện tích đất ở phải khấu trừ phần diện tích đất ở đã chuyển nhượng, thu hồi nói trên.

Thẩm quyền công nhận lại diện tích đất ở

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định công nhận lại diện tích đất ở cho người sử dụng đất khi có đủ các điều kiện theo quy định này và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi đã công nhận lại diện tích đất ở. Trường hợp chỉnh lý biến động diện tích đất ở được công nhận lại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp thì thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013

Quy đinh cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền./.

HỒNG HẠNH - KIM OANH

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 3 8 3 4 0 4
Hôm nay: 2.659
Hôm qua: 30.632
Tháng này: 541.569

Liên kết Website Liên kết Website