Truy cập nội dung luôn
“Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, hạt nhân của xã hội là gia đình”
Cập nhật lúc: 09:02 - 21/06/2018 Lượt xem: 97

Gia đình là tế bào của xã  hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách. Trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ gia đình Việt Nam được hình thành, phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Gia đình cũng chính là nơi giữ gìn, vun đắp và phát huy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc như lòng yêu nước, đoàn kết, hiếu học, cần cù, sáng tạo,…Trãi qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một gia đình ở Quảng Ninh (2/2/1965)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vai trò của gia đình. Người dạy: "Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt"(1). Bác Hồ còn căn dặn: "Con trẻ là cái mầm, cái móng của dân tộc, con trẻ được gia đình nuôi dưỡng, giáo dục hẳn hoi thì dân tộc mới tự cường, tự lập"(2). Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm ý nghĩa quan trọng của gia đình, ngày 28/6/2000 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW "Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ,nchăm sóc và giáo dục trẻ em". Ngày 4/5/2001,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg "Lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam", nhằm xác định trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, các hoạt động nhằm xây dựng và tôn vinh giá trị của gia đình Việt Nam đã diễn ra sôi nổi trên khắp cả nước.

Trong thời gian qua ở Thị xã Hồng Lĩnh, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, đoàn thể đã phối hợp phát động nhiều phong trào thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó là các phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Cuộc vận động xây dựng gia đình"5 không, 3 sạch"; Phong trào "3 không" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực:"No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"(3); Phong trào "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu, hiếu thảo"(4),... Đồng thời, các loại hình Câu lạc bộ cũng đã được thành lập như: "Gia đình không bạo lực", "Bình đẳng giới", "Phòng chống tệ nạn xã hội", "Khi bố mẹ vắng nhà", "Tiếng kẻng học bài", "Phụ nữ nuôi dạy con tốt", "Không sinh con thứ 3", "Tình thương và trách nhiệm", "Đồng cảm",...(5). Các phong trào, Câu lạc bộ được triển khai trên toàn Thị xã, hoạt động có hiệu quả, đi vào chiều sâu và trở thành phong trào quần chúng sâu rộng được toàn xã hội hưởng ứng tích cực. Kết quả: tỷ lệ gia đình đạt 8 tiêu chí đạt 82% (6); có 3197/3899 gia đình được suy tôn đạt danh hiệu"Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", đạt 70,96%, trong đó có 52 gia đình tiêu biểu và 6 gia đình tiêu biểu xuất sắc(7); có 9292/10607 đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa" đạt 87.60%, trong đó có 254/10607 gia đình văn hóa tiêu biểu chiếm 2,39%(8). Những kết quả đó đã góp phần rất lớn vào phong trào xây dựng "Gia đình hạnh phúc", phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thị xã.

   Hướng tới kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2018) và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể các cấp đã có kế hoạch phối hợp tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Các hoạt động đã và sẽ diễn ra sôi nổi với chủ đề:"Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình". Phối hợp, lồng ghép tổ chức giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ về phòng chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam với các thông điệp như: "Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6", "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", "Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc", "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ đạo đức, lối sống trong gia đình", "Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh", "Hạnh phúc Gia đình: Yêu thương và Chia sẻ",...(9). Qua đó, sẽ tiếp tục duy trì hoạt động các phong trào trên, phát huy những kết quả đã đạt được; xây dựng và phát hiện những tấm gương điển hình, biểu dương khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc . /.

                                                           Kim Loan -Trung tâm bồi dưỡng chính trị

 

*Chú thích:

 (1), (2). Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, NXB sự thật, tập V, trang 251, 252.

(3), (5), (6).Báo cáo số 25/BC-PN "Tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ 2017"

(4), (7). Báo cáo số 66/BC-MT  "Sơ kết 2 năm thực hiện phong trào "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo" năm 2015- 2016

(8). Thống kê gia đình văn hóa năm 2017;

(9). Công văn số 12/CV-BTV-HLHPN "V/v tổ chức các hoạt động Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động vì trẻ em 2018"

 

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 2 9 8 7 6 0 7
Hôm nay: 2.844
Hôm qua: 0
Tháng này: 347.173

Liên kết Website Liên kết Website