Truy cập nội dung luôn
Các địa phương tổ chức họp HĐND triển khai nhiệm vụ 2018
Cập nhật lúc: 14:41 - 29/12/2017 Lượt xem: 288

Ngày 27/12, Hội đồng nhân dân xã Thuận Lộc đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4, HĐND xã khóa XVII để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Đinh Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Theo đánh giá, năm 2017 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, nhìn chung tình hình KT-XH của xã tiếp tục phát triển. Tổng giá trị kinh tế đạt 104,55 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,86 triệu đồng.Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 707,63 ha, năng suất đạt 36,55 tạ/ha, sản lượng đạt 2.586.79 tấn. Tiếp tục tập trung củng cố và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; Nâng cấp, sửa chữa các trường học, xây dựng đường bê tông nông thôn 326 m, mương thoát nước nội thôn 431,5 m; mương bê tông nội đồng 522,11m.Gia đình văn hóa đạt 94,47%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,18%.

Kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND đã tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp phù hợp, sát với thực tế như giải pháp chống bỏ ruộng hoang, phòng trừ sâu bệnh, cơ cấu giống... Đặc biệt là các giải pháp để tập trung thực hiện hai tiêu chí Nông thôn mới là giao thông và khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; giải pháp về quy hoạch đất đai; về thu chi ngân sách, cải cách hành chính...Các ý kiến trả lời chất vấn đúng trọng tâm vàthỏa đáng được các đại biểu đồng tình cao.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đinh Văn Thiện, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã đạt được trong năm 2017; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là tập trung thực hiện 2 tiêu chí Nông thôn mới chưa đạt, quan tâm đến công tác môi trường, giao thông nông thôn, sản xuất nông nghiệp...

Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất quyết nghị ban hành 04 nghị quyết trên các lĩnh vực.

* Ngày 26/12/2017,  HĐND phường Nam Hồng tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 - khóa VI.

Năm 2017, tình hình kinh tế phường Nam Hồng tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá, tổng thu nhập xã hội năm 2017 đạt 502,13 tỷ đồng tăng 36,48 tỷ đồng so với năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 51,4 triệu đồng/người/năm. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai ngày càng có hiệu quả; Môi trường cảnh quan đô thị ngày càng được cải thiện; Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm đúng mức. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88,29%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 64,53%. Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân có nhiều tiến bộ; chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện tốt; Các chính sách xã hội, xoá đói giảm nghèo được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai tệ nạn xã hội được đẩy lùi; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được đảm bảo và ngày càng được nâng lên; công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực thực hiện có hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã biểu dương những nỗ lực của cán bộ, cử tri và Nhân dân phường Nam Hồng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thị xã Hồng Lĩnh năm 2017 nói chung và phường Nam Hồng nói riêng. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh đề ra trong năm 2018.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và Nghị quyết phân bổ Ngân sách Nhà nước năm 2018.

  * Ngày 28/12/2017, Hội đồng nhân dân phường Trung Lương khóa XXI đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 4. Đ/c Đặng Minh Khang PCT-HĐND thị xã phó đoàn chỉ đạo tại phường phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Trong năm 2017, tình hình KTXH của phường tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 đạt và vượt kế hoạch đề ra. CN-TTCN tiếp tục phát triển, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, các chủ cơ sở doanh nghiệp, các hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp duy trì tốt hoạt động ước đạt 220/235 tỷ đồng = 93,6% kế hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016, thương mại dịch vụ ước đạt 120 tỷ đồng chiếm 33,5%, lĩnh vực nông, lâm nghiệp ước đạt 18 tỷ đồng, chiếm 5%. Năm 2017 phường tập trung cao cho công tác chỉnh trang đô thị chỉ đạo TDP xây dựng 2-3 tuyến đường đạt chuẩn, việc xây dựng cơ sở vật chất các trường học được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm các phong trào VHVN - TDTT ngày càng phát triển mạnh mẽ, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đặng Minh Khang, Phó Chủ tịch HĐND thị xã biểu dương những kết quả mà phường đạt được trong năm 2017, đồng thời nêu lên những mặt hạn chế; nhấn mạnh những chỉ tiêu trọng tâm đưa vào thực hiện trong năm 2018 các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 phải cụ thể, sát đúng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào địa bàn; tiếp tục công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức nếp sống văn hoá, văn minh đô thị trong các tầng lớp Nhân dân; đề cao tinh thần trách nhiệm trong  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ  của địa phương để phấn đấu đạt các chỉ tiêu năm 2018 đã đề ra.

Hội đồng nhân dân phường Trung Lương đã thông qua 4 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Sáng ngày 28/12/2017, HĐND Phường Đức Thuận khóa XXI đã tổ chức khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Năm để đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, thu chi ngân sách năm 2017, bàn về mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 và  nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2017, tổng gía trị sản xuất đạt 253,3 tỷ đồng bằng 94.4% kế hoạch, tăng 5.7 % so với cùng kỳ. Trong đó: Công nghiệp TTCN, xây dựng đạt 89 tỷ đồng bằng 97.2% tăng 10.7% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sx nông nghiệp đạt: 34,9 tỷ đồng, bằng 81.7% , giảm 11.7% so với cùng kỳ. Dịch vụ- thương mại đạt: 129,4 tỷ đồng bằng 96.5% so với Kế hoạch. tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 85%. Các phong trào văn hóa văn nghệ TDTT có nhiều khởi sắc, giáo dục, y tế, chính sách xã hội được quan tâm, chú trọng; An ninh-Quốc phòng được giữ vững. Đặc  biệt trong năm 2017 đã diễn ra nhiều hoạt động tiêu biểu như: Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ Phường; Đón nhận danh hiệu Phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; khởi công xây dựng hội trường Phường; Khởi công và hoàn thành chợ Hồng Sơn – La Giang để chuẩn bị đưa vào hoạt động; chỉnh trang 7 tuyến đường; công tác giáo dục, y tế, chính sách xã hội được quan tâm, chú trọng; An ninh-Quốc phòng được giữ vững.

Kỳ họp đã giành thời gian thoả đáng cho hoạt động thảo luân, chất vấn và trả lời chất vấn và biểu quyết thông qua dự thảo 04 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Năm 2017, phường Đậu Liêu tập trung huy động nguồn lực xây dựng chỉnh trang đô thị để góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III; tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tổng thu nhập đạt hơn 192 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng/người/năm; tạo điều kiện cho 5 doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn; xây dựng mới 1 mô hình kinh tế trang trại và 2 tổ hợp tác; xây dựng 12 tuyến đường chỉnh trang đô thị với chiều dài gần 3km; lắp hệ thống điện chiếu sáng các trục đường chính đạt 96%; 83,26% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế; có 86,7 % gia đình đạt gia đình văn hóa; 4/8 tổ đạt danh hiệu văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,69% hộ cận nghèo 5,35%. QPAN được giữ vững.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được cũng như những khó khăn hạn chế như: nhiều doanh nghiệp , HTX khai thác đá dừng hoạt động gây mất việc làm của một số lao và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết trên các lĩnh vực./.

 Thu Hiền – Thu Huyền – Minh Hùng, Nguyễn Thị Loan, Anh Thơ

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 5 7 0 8 5 7 0
Hôm nay: 18.365
Hôm qua: 13.374
Tháng này: 428.368

Liên kết Website Liên kết Website