Truy cập nội dung luôn
Từ ngày 01/10/2017: Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước
Cập nhật lúc: 14:40 - 14/09/2017 Lượt xem: 508

Ngày 10 tháng 7 năm 2017 Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước đã phê duyệt Quyết định 3219/QĐ-KBNN thông qua Đề án "Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN". Theo đó, từ ngày 01/10/2017 sẽ triển khai thực hiện thống nhất tại tất cả các đơn vị KBNN trên toàn quốc.

Giao dịch tại Kho bạc nhà nước Hồng Lĩnh

Đề án là kết quả của việc thực hiện Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hệ thống Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 với mục tiêu: " Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử"; đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng "một cửa, một giao dịch viên" theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo nội dung của Đề án, việc kiểm soát các khoản chi NSNN (gồm chi thường xuyên, chi đầu tư và các nguồn vốn khác) được tập trung kiểm soát tại một đầu mối; mỗi đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chỉ giao dịch với một chuyên viên kiểm soát chi.

 Mục tiêu của đề án là nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị trong giao dịch chi NSNN qua KBNN, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá hồ sơ thủ tục kiểm soát chi, tiến tới rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chứng từ chi NSNN qua KBNN.

Việc triển khai đề án vào thời điểm cuối năm sẽ gặp không ít khó khăn, vì đây là quí có nhiều áp lực đối với công tác thu, chi NSNN; mặt khác, do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân công lại nhiệm vụ của CBCC, phải hoàn thiện, nâng cấp một số ứng dụng CNTT nên có thể không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ của các đơn vị SDNS, Chủ đầu tư.

Để giúp đơn vị triển khai thực hiện đề án thuận lợi, giảm thiểu tối đa những vưóng mắc ảnh hưởng đến thời gian, chất lượng kiểm soát các khoản chi NSNN, Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn ban đầu, phấn đấu cùng với toàn hệ thống triển khai thành công Đề án nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các đơn vị SDNS và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát các khoản chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước./.

                                                                      Nguyễn Thị Hải

 

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 1 7 7 1 0 5 6
Hôm nay: 9.833
Hôm qua: 22.463
Tháng này: 319.303

Liên kết Website Liên kết Website