Truy cập nội dung luôn
DANH SÁCH EMAIL CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Cập nhật lúc: 21:03 - 18/12/2014 Lượt xem: 1967
 
 

DANH SÁCH EMAIL CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  TRONG TỈNH

Trang thông tin truy cập https://mail.hatinh.gov.vn

Các địa chỉ có đuôi @hatinh.gov.vn

  

STT

Đơn vị

Tài khoản

1

Sở Tư Pháp

sotuphap

2

Sở Tài Chính

sotaichinh

3

Sở Nông Nghiệp

sonongnghiep

4

Sở Giao Thông

sogiaothong

5

Sở Tài Nguyên _MT

sotainguyen_moitruong

6

Sở Lao Động

solaodong

7

Sở Y Tế

soyte

8

Sở Ngoại Vụ

songoaivu

9

Thanh Tra Tỉnh

thanhtratinh

10

Sở Giáo dục

sogiaoduc

11

Sở KHCN

skhcn

12

Sở Thông tin – Truyền thông

sott_tt

13

Sở văn hoá TT_DL

sovanhoa_ttdl

14

Sở kế hoạch

sokehoach

15

Sở công thương

socongthuong

16

Sở khoa học

sokhoahoc

17

Sở xây dựng

soxaydunght

18

Hội đồng Nhân dân

hdndtinh

19

Sở nội vụ

sonoivuht

20

Ban Quản lý KKT Vũng áng

banqlkhuktvungang

21

Khu kinh tế Vũng áng

kktvungang

22

UB Thành phố

ubthanhpho

23

UB Hồng Lĩnh

ubhonglinh

24

UB Nghi Xuân

ubnghixuan

25

UB Đức Thọ

ubductho

26

UB Hương Sơn

ubhuongson

27

UB Hương Khê

ubhuongkhe

28

UB Vũ Quang

ubvuquang

29

UB Thạch Hà

ubthachha

30

UB Cẩm Xuyên

ubcamxuyen

31

UB  Kỳ Anh

ubkyanh

32

UB Lộc Hà

ublocha

33

UB Can Lộc

ubcanloc

34

Trung tâm CNTT&TT

ttcntt-tt

35

Công báo Hà tĩnh

congbao

36

Tỉnh đoàn

tinhdoan

 
 
         

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 3 8 2 9 2 7
Hôm nay: 2.182
Hôm qua: 30.632
Tháng này: 541.092

Liên kết Website Liên kết Website