Truy cập nội dung luôn
UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
Cập nhật lúc: 07:16 - 20/03/2015 Lượt xem: 12695
 
Mở rộng Cụm CN - làng nghề Trung Lương đã tạo nhiều việc làm cho con em trên địa bàn

Mở rộng Cụm CN - làng nghề Trung Lương đã tạo nhiều việc làm cho con em trên địa bàn

Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ban hành, tức là ngày 07/4/2013; đồng thời, bãi bỏ Khoản 1 và Khoản 2, Điều 5, Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Với 4 chương, 10 điều, Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; đầu tư sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong cụm công nghiệp; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với việc xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 được ban hành tại Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh.
Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định 16 bao gồm: Các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp đảm bảo các điều kiện liên quan theo quy định. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của pháp luật; cá nhân, hộ gia đình đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đảm bảo các điều kiện liên quan theo quy định.
Về nguyên tắc hỗ trợ: Mỗi đơn vị thực hiện đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp chỉ được ngân sách hỗ trợ tối đa 01 lần theo Quyết định này. Hàng năm, nguồn hỗ trợ từ ngân sách được ưu tiên theo thứ tự: Đơn vị đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp và hỗ trợ chủ đầu tư (UBND cấp huyện) xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Đơn vị được hỗ trợ từ ngân sách phải sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền; thực hiện thanh toán, quyết toán số vốn được hỗ trợ theo quy định hiện hành.
Tổng kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định này giai đoạn 2014 – 2020 là 2.194 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn từ ngân sách trung ương:138 tỷ đồng; Nguồn ốn từ ngân sách tỉnh: 373 tỷ đồng; Nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện: 115 tỷ đồng; Nguồn vốn từ doanh nghiệp và nguồn khác:1.568 tỷ đồng./.

                             BÌNH NGUYÊN
         

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 2 0 8 7 2 0 3
Hôm nay: 1.362
Hôm qua: 8.444
Tháng này: 190.391

Liên kết Website Liên kết Website