Tổng đài dịch vụ công Tổng đài dịch vụ công

Tổng đài dịch vụ công  thị xã Hồng Lĩnh là nơi hướng dẫn hỗ trợ   sử dụng các  thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. 


Gọi đến đường dây nóng của Tổng đài (0239.3.835.835, Anh/chị sẽ được hướng dẫn, cung cấp thông tin không thu phí dịch vụ bao gồm:
 
1. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã (quy trình, biểu mẫu, tờ khai, v.v.); 
2. Thông tin kết quả, tình trạng thực hiện các thủ tục, hồ sơ hành chính trực tuyến;
3. Cung cấp, hướng dẫn các văn bản, quy định, chính sách của các cơ quan nhà nước;
4. Thông tin mới nhất về bão, lũ; hướng dẫn phòng tránh bão, lũ và sơ tán trong trường hợp khẩn cấp;
5. Thông tin về lễ hội, sự kiện tổ chức trên địa bàn thị xã.